Veel gestelde vragen

Vindt hier het antwoord op uw vraag.

Kies een vraag in het linkermenu die uw vraag kan beantwoorden.

Ideaal beeld van ons leefklimaat is een wereld waarin iedereen prettig ,comfortabel en duurzaam woont. Met andere woorden en gezonde wereld zonder vervuiling,

Weg met het Aardgas

Dat ons klimaat verandert is geen verrassing meer! De reden van deze ingrijpende en levensbedreigende situatie is hoofdzakkelijk veroorzaakt door teveel uitstoot van CO2. De meeste CO2 uitstoot in Nederland is   afkomstig van fossiele brandstoffen zoals aardgas.

In Nederland worden de meeste huishoudens verwarmd middels aardgas. Bij verbranding van 1 kubieke meter aardgas komt 1,8 kilogram niet duurzame CO2 vrij. Dit vertaalt zich naar een gemiddelde uitstoot,  per Nederlands gezin in 2880 kilogram CO2 uitstoot per jaar. Hiermee draagt Nederland significant bij aan de opwarming van onze planeet.

Tevens zal het Groningse gas binnen 20 jaar uitgeput zijn en is het raadzaam voorbereidt te zijn op alternatieve duurzame energie.

Wat kan ik besparen met een pelletkachel?

Mensen welke interesse hebben in een pelletkachel vragen zich vaak af wat er bespaard kan worden op de energie kosten. Het antwoordt op deze vraag kan sterk verschillen per situatie en begint bij het ontleden van de huidige energie kosten. De huidige energie kosten zijn afhankelijk van type brandstof en het stook patroon.

Aardgas gebruikers

De meeste huishoudens in Nederland gebruiken aardgas in combinatie met een CV systeem. Vaak wordt dan het tapwater ook verwarmd met met dezelfde aardgas ketel. En normaal gezin, in een gemiddelde woning, verbruikt tussen de 1500-2000 kubieke meter gas per jaar. Als vuistregel kan aangenomen worden dat tapwater en koken ongeveer 500 m3 voor zich neemt. Dat betekend dat gemiddeld tussen de 1000-1500 m3 voor de verwarming wordt verbruikt.

Welke vertrekken worden er verwarmd?

De volgende vraag die gesteld kan worden is of alleen de woonkamer wordt verwarmd of meerdere vertrekken. Indien hoofdzakkelijk de woonkamer wordt verwarmd dan zal de beste keuze zijn om een pelletkachel te kiezen die lokaal verwarmd. In dat geval kan er aangenomen worden dat 80-90% van de verwarmingskosten overgenomen kan worden door de pelletkachel. De  gerealiseerde kosten besparing kan dan liggen tussen de 250-450 euro. Wel moet de pelletkachel dan serieuze gebruikt worden.

Als de wens bestaat om meerdere vertrekken te verwarmen, met biomassa, kan er ook gekozen worden voor een pelletkachel met kanalisatie of een moederhaard CV. Hou er wel rekening mee dat de investering van laatst genoemde uitvoeringen hoger liggen.

Andere brandstoffen

Als de huidige brandstof anders is dan aardgas ligt het rekenmodel volledig anders. In het geval de huidige brandstof hout is dan ligt de besparing of geen besparing sterk af van of het hout gekocht moet worden. In het geval dat het hout gratis wordt verkregen dan zal het veel tijd en energie kosten  en tijd is natuurlijk ook geld !.

Helaas is de subsidie op pelletkachels vanaf 31 december 2019 niet meer aan te vragen. Er gelden hierbij geen uitzonderingen. Het is ook niet duidelijk of er ooit nog subsidie zal worden gegeven op pelletkachels in de toekomst.

Welk Vermogen pelletkachel heb ik nodig?

Deze vraag stelt iedere potentiële klant . Het antwoordt op deze vraag is niet eenduidig. Er is nogal en aantal factoren welke bepalen welke pelletkachel in welke situatie past. De wensen en eisen bepalen of de klant tevreden gaat worden met de gekozen kachel. Hieronder een opsomming van vragen welke gesteld kunnen worden om tot een keuze te komen.

 • Huidige gas verbruik?
 • Afmeting van de ruimte welke de kachel moet gaan verwarmen?
 • Isolatie van de woning?
 • Functie van de ruimte welke verwarmd moet worden. Gaat het om een woonkamer, werkkamer etc…?
 • Gaat het om lokale lucht verwarming of meerdere ruimte met lucht of wilt u de kachel aansluiten op uw Centrale verwarming?
 • Bij centrale verwarming kan ook nog de wens komen op tapwater behoefte in te vullen met een pelletketel?
 • Wordt de kachel hoofd- of bij verwarming?
 • Hoeveel energie is er nu nodig om de bewuste ruimte te verwarmen?

Zoals u ziet zijn er nogal een aantal vragen te beantwoorden voordat u tot de juiste keuze komt, aangaande het vermogen. Bovenstaande items zijn de eerste selectie ronde. Na het maken van bepaalde keuzes komt de tweede ronde van de selectie.

Welke pelletkachel past bij u?

De tweede ronde van de selectie bestaat uit de volgende items.

 • Welk geluidsniveau is voor de gebruiker acceptabel?

Het geluid welke de kachel maakt is sterk afhankelijk of het gekozen vermogen toereikend is. Wordt de kachel te klein in vermogen gekozen dan zal de kachel harder moeten werken om het warm te krijgen. Een    pelletkachel welke op vol vermogen moet werken maakt meer geluid. Kiest men voor Centrale verwarming dan is deze altijd stiller dan een lokale lucht kachel.

 • Welk design past bij uw interieur?
 • Beschikbare budget?
 • Indien de wens is om de CV te verwarmen is de vraag of er voor een moederhaard wordt gekozen welke in de woon kamer staat of een ketel voor in de Garage of bijkeuken?

Als u geen echt goed idee heeft welke kachel bij u past dan is het raadzaam om met ons in contact te treden. Wij kunnen u dan advies op maat geven.

Waar moet men rekening meehouden voor een juiste pelletkachel afvoer

Om de juiste afvoer methode te kiezen moet er rekening gehouden worden met drie punten:

 • Technische vereiste vanuit de pelletkachel bekeken
 • Veiligheid gebruiker
 • Hinderwet

Technische vereiste vanuit de pelletkachel bekeken

Technisch gezien is niet iedere pelletkachel geschikt om aan te sluiten op een geveldoorvoer. Als de wens voor geveldoorvoer bestaat moet hierop dus geselecteerd worden. Uw pelletkachel dealer zal zeker het juiste advies voor de gekozen pelletkachel geven. Alle door allesvoorwarmte aangeboden pelletkachels kunnen technisch gezien zonder problemen aangesloten worden met een geveldoorvoer.

Veiligheid gebruiker

Wettelijk gezien mag een persoon zichzelf, onder geen omstandigheden in gevaar brengen. Dit betekend dat de pelletkachel de rookgassen op een veilige manier moet kunnen afvoeren zonder dat er gevaar ontstaat op woningbrand. Deze wetgeving is dus gericht om de eigenaar van de pelletkachel te beschermen tegen ondeugtelijk installatie.

Hinderwet

De hinderwet bepaalt dat mensen andere mensen niet mogen hinderen. Voor een pelletkachel afvoer betekend dit dus dat buren geen gegronde hinder mogen ondervinden van rookgassen afkomstig van de pelletkachel. Het blijft altijd lastig om te bepalen of iemand terrecht hinder ondervindt of dat het overdreven wordt. Nu zijn er wel richtlijnen opgenomen in het bouwbesluit maar deze zijn opgesteld met een houtkachel voor ogen (ondanks het bouwbesluit hoor je veel klachten over stank van houtkachels). Alleen een rechter mag in Nederland bepalen of iemand terrecht klaagt over hinder of dat het overdreven wordt. Tot nu toe is er geen jurisprudentie bekend bij allesvoorwarmte waarin een rechter heeft bepaalt in welke omstandigheden een pelletkachel voldoende overlast geeft dat de eiser terrecht hinder ondervindt.

Afvoermethodes pelletkachel

Pelletkachel afvoer methode

In hoofdlijnen zijn er 4 manieren om de rookgassen van een pelletkachel naar buiten te leiden. Aan iedere optie kleven voor- en nadelen. Om deze reden is het van belang om alle invloeden te kennen, af te wegen en dan een besluit nemen op feiten. Alleen op deze manier kan een wel overwogen methode gekozen worden.

Opmerking: Hieronder genoemde aanbevelingen gelden alleen voor pelletkachels geleverd door Alles voor Warmte. Er zijn andere merken pelletkachels,  zoals Dielle, MCZ en Edilkamin welke natuurlijke trek in de afvoer nodig hebben om de kachel goed te laten functioneren.

 • Optie 1 – Direct door de muur met een geveldoorvoer (Niet optimaal – Zie ook nadelen optie 1)
 • Optie 2 – In de kamer 2 a 3 meter omhoog en dan met een geveldoorvoer
 • Optie 3 – Afvoer door plat of schuin dak (eventueel meerdere verdiepingen)
 • Optie 4 – Bestaand schoorsteenkanaal

Opmerking: Niet iedere pelletkachel afvoer methode is optimaal of geschikt voor elke situatie. Gebaseerd op de voor- en nadelen, moet er in elke situatie een overweging gemaakt worden, welke optie de meest geschikte is.

Pelletkachel afvoer methode 1

Deze optie is de goedkoopste en meest  eenvoudige. Bij optie 1 gaat de afvoer direct door de muur naar buiten. In de muur wordt een dubbelwandige buis geplaatst welke aan de binnen- en buiten zijde wordt afgedekt met een rozet. Het is wel van belang dat de buis minimaal 25-30 cm uitsteek. Dit om te voorkomen dat de muur verkleurd door rookgassen.

LET OP! : Deze methode is niet de meest optimale en kan bij slecht onderhoud of niet tijdig reinigen van de kachel, brand in de pellettank veroorzaken.

Nadelen optie 1

 • Technisch niet de meest optimale optie. Maar in bepaalde gevallen de enige methode om een pelletkachel te kunnen installeren. Als de voor- en nadelen goed zijn afgewogen is het in sommige gevallen mogelijk.
 • Gevoelig voor wind. Door tegendruk in de afvoer kunnen de rookgassen teveel weerstand ondervinden. Maar ook als de kachel niet aan staat kan de wind overdruk in de branderkamer veroorzaken. Het resultaat kan zijn een geur van verbrand hout in de kamer of zelfs asdeeltjes om de kachel.
 • Door het uitsteken van de buis niet geschikt als er een voetpad direct tegen de buiten muur loopt.
 • Niet geschikt als de afvoer uitmondt op terrein welke niet eigendom is
 • Bij stroomstoring meer kans op rook in de kamer als de kachel brand

Opmerking: Bij slecht of geen groot onderhoud, gebruik van mindere kwaliteit pellets en slecht reinigen van de kachel bestaat het gevaar op brand in de pellettank.

Voordelen optie 1

 • Goedkoop en eenvoudig
 • Geen buis zichtbaar in de woonkamer
 • Kachel kan dichter op de muur en zal minder ver de kamer in komen

Conclusie Optie 1

Niet de meest optimale optie voor het juist functioneren van de kachel. Maar kan in bepaalde gevallen de geschikte manier zijn. Het blijft altijd van belang om de juiste inschatting te maken op feiten en niet op de fabels. Risico’s van de methode van afvoeren komen geheel voor eigen rekening omdat de keuze van pellet kwaliteit – het schoon maken en juist onderhouden van de kachel een significante factor zijn voor het juist functioneren.

Pelletkachel Afvoer Optie 2 – Geveldoorvoer op 2m hoogte

Optie 2 is de meest toegepaste methode. Vanuit de kachel gaat de afvoerbuis via een T-stuk omhoog. Gebruik nooit direct een  bocht op de kachel. Dit kan problemen geven met as ophoping in de bocht. Na 2 meter omhoog gaat de buis met 90 graden door de muur. Gebruik in de muur altijd een dubbelwandig geisoleerde buis. Dit is noodzakkelijk want door slecht onderhoud kan er schoorsteen brand ontstaan en dan wordt de temperatuur in de buis wel 500-700 graden Celsius.

Nadelen optie 2

 • Prijs technisch minder gunstig dan optie 1
 • Bij onvoldoende uitsteken van de pijp kan de muur verkleuren.
 • Cosmetisch minder gezicht aan de voorgevel
 • Meer kans op geur hinder dan optie 3 en 4
 • Afvoer pijp in het zicht in de woonkamer
 • Kachel komt iets verder de kamer in

Voordelen optie 2

 • Door verticale gedeelte natuurlijk trek en dus minder kans op rook in de kamer bij stroom onderbreking
 • Prijs technisch gunstiger dan optie 3
 • Gassen komen op grotere hoogte uit de gevel waardoor meer kans op verdunning met lucht
 • Minder kans op overlast uitstekende pijp
 • Minder kans op overlast van wind dan bij optie 1
 • Minder kans op schoorsteenbrand dan bij lang kanaal naar boven

Conclusie optie 2

Succesvolle oplossing tussen direct door de muur of en gehele afvoer aanleggen naar de nok van het dak. Prijs technisch zeer gunstig in vergelijk met afvoer naar het dak brengen. Toch nog geringe kans op geur hinder buren. Maar tot op heden geen jurispendatie bekend waarbij een rechter hinder volgens de hinderwet heeft vastgesteld.

Pelletkachel Afvoer Optie 3 – Dakdoorvoer

Bij deze optie wordt er een kanaal aangelegd welke welke boven het dak uitmond. Het kanaal kan zowel binnenshuis als buitenshuis aangelegd worden. In beide gevallen wordt er buiten het vertrek waar de kachel staat dubbelwandig geisoleerde buis gebruikt. Dit is nodig voor de veiligheid. Indien er veel condens gevormd wordt neemt de kans op schoorsteenbrand toe (Condens bevordert creosoot). De uitlaat gassen bij een pelletkachel hebben significant lagere temperaturen dan een houtkachel en daardoor is condens vorming eerder een issue dan bij een houtkachel. Bij schoorsteen brand, in combinatie met een pelletkachel, is meer dan 90% aangesloten op een lang kanaal. Naarmate de pelletkachel een hoger rendement heeft zal de uitlaatgas temperatuur alleen maar verder dalen.

Nadelen optie 3

 • Prijstechnisch ongunstig
 • Niet in iedere woning mogelijk
 • Jaarlijk schoorsteen vegen brengt meer kosten met zich mee ( noodzakelijk om schoorsteen brand te voorkomen)
 • Kans op condensatie rookgassen bij de zeer hoog rendement pelletkachels zoals Norma en Elite

Voordelen optie 3

 • Rookgassen komen op hogere lokatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met omgevingslucht
 • Door hogere uitmonding minder kans op geur overlast bij buren
 • Door natuurlijke trek in de pijp een meer constant brand proces
 • Bij stroomstoring minder kans op rook in de kamer

Conclusie optie 3

Indien er twijfel bestaat of er klachten kunnen komen over de geur van de afvoergassen of opmerkingen over de uitmonding van de pijp, dan is optie 3 de meest ideale afvoermethode. Aan de andere ander is dit ook direct de meest kostbare van alle afvoer opties.

Pelletkachel Afvoer Optie 4 – Bestaand schoorsteen kanaal

Pelletkachel afvoer methode 4

Traditionele manier van rookgassen afvoeren. Door een gemetseld kanaal wordt een schoorsteen gevormd. Deze kan welke wel of niet gevoerd zijn met een buis. De uitmonding is bijna altijd op grotere hoogte en steek meestal boven de nok van het huis uit. In veel gevallen wordt bij deze optie de aangesloten houtkachel vervangen door een pelletkachel. Wel is het aan te raden om het kanaal eerst te laten vegen alvorens de pelletkachel aan te sluiten. Dit om te voorkomen dat oude roet aanslag kan gaan branden en zo een schoorsteen brand veroorzaakt. Om condensatie van de rookgassen te voorkomen is het raadzaam om het gemetselde kanaal te voorzien van een voering.  Houd de diameter zolang mogelijk gelijk aan de diameter van de kachel. Als rookgassen uitwaaien naar een grotere diameter zullen deze sneller afkoelen. Dit kan dus weer condensatie en vorming van creosoot bevorderen met hogere risiko op schoorsteenbrand!

Nadelen optie 4

 • Door lagere temperaturen van de rookgassen kan condens in het kanaal ontstaan. Indien de schoorsteen niet gevoerd is met een metalen buis kan het vocht in de steen trekken.
 • Jaarlijks schoorsteen vegen brengt meer kosten met zich mee ( noodzakelijk om schoorsteen brand te voorkomen)
 • Indien schoorsteen voorzien moet worden van een metalen buis zijn de kosten weer aanzienlijk

Voordelen optie 4

 • Rookgassen komen op hogere lokatie naar buiten en kunnen zich daardoor beter verdunnen met omgevingslucht
 • Door uitmonding boven de nok van de woning minder tot geen kans op geur overlast bij buren
 • Door natuurlijk trek stabiel brand proces
 • Bij stroomstoring – wind of slecht onderhoud minderkans op rook in de kamer

Conclusie optie 4

Bij overstap van houtkachel naar pelletkachel de meest gunstige afvoer optie. Door aanwezigheid van rookkanaal zijn de installatie kosten lager.

CV pelletkachel aansluiten op uw CV installatie

Uw Centrale verwarmings systeem voeden met  pelletwarmte is zeer goed mogelijk. Er kan gekozen worden uit twee varianten Pellet CV ketels teweten:

Pellekachel CV Moederhaard

En pelletkachel CV moederhaard wordt als een houtkachel in uw woonkamer geplaatst. Tijdens het branden is de rustieke pellet vlam zichtbaar en geeft de pelletkachel CV tevens directe stralingswarmte. Dit is dus vergelijkbaar met een traditionele houtkachel. Het grote verschil is dat tegelijke tijd ook uw centrale verwarming door het hele hus wordt verwarmd . In vergelijking met een houtkachel is het gebruikers gemak vele malen hoger en het comfort aangenamer. Uw hoeft immers niet elk half uur een blok hout op het vuur te gooien.

Pelletketel CV

En pellet CV ketel is een gesloten en geisoleerd toestel. Er zijn dus geen vlammen zichtbaar en de behuizing is van industriele aard. Geen ketel om in uw woonkamer te zetten maar wel in een garage of bijkeuken. Door de hoge isolatie van de mantel geeft een pellet CV ketel nagenoeg geen warmte af naar de omgeving. Dit maakt een pelletketel CV zeer  geschikt om ook uw tapwater te verwarmen en zo zonder gas aan alle warmte behoefte voldoen.

Pelletkachel CV installatie

En pelletkachel CV of pelletketel CV in een bestaand CV systeem inbouwen is een specialistische klus.  Er zijn nogal wat beslissings momenten waar juiste keuzes gemaakt moeten worden. Bij verkeerde beslissingen of gewoon weg niet weten waar een beslissing gemaakt moet worden, leverd gegarandeerd een systeem dat niet naar behoren gaat werken. Laat daarom het systeem ontwerpen door een specialist op het gebied van pellet CV ketels. In de volgende onderwerpen worden de verschillende opties besproken. Er worden een aantal configuraties getoond waarin de verschillende keuze mogelijkheden zijn uitgetekend in schema’s. Voor het maken van een kosten beraming is het noodzakkelijk om per situaties de gewenste keuzes te maken. Pas daarna kan er een betrouwbare offerte uitgebracht worden.

Opmerking: In het geval van een CV moederhaard is het niet raadzaam uw warm tapwater te verkrijgen uit de CV pelletkachel. Immers een moederhaard CV verwarmd ook door directe straling. Uw woongedeelte zal dus verwarmd worden wanneer er tapwaterbehoefte is, ook als de woonkamer al de gewenste temperatuur heeft.

Pelletkachel onderhoud uitvoeren

Om de kwaliteit te behouden adviseren wij u om de pelletkachel jaarlijks een onderhoudsbeurt te geven. Dit kunt u zelf doen of dit kunt u laten doen door een installateur.
Wilt u zelf de pelletkachel een onderhoudsbeurt geven, neem dan contact op met allesvoorwarmte op 076-2045545.

Wat is kanalisatie?

Een pelletkachel met kanalisatie heeft 1 of 2 extra uitgangen waar warme lucht uitblaast. Deze extra kanalen kunnen naar een tweede of derde ruimte geleid. Op deze manier kunnen meerdere ruimtes verwarmd worden . De hoeveelheid warme lucht kan per kanaal geregeld worden om zo de warmte te verdelen naar wens.

Uitleg kanalisaties

Lengte van de extra kanalen

De lengte welke de kanalen kunnen afleggen hangt af hoe goed de buizen geisoleerd zijn. Bij geen isolatie koelt de lucht af en dit bepaald de lengte van de buis. Als de buis over langere lengte door koude ruimte gaat dan koelt de warme lucht dusdannig af dat deze niet meer warm genoeg is bij de uitblaas. In dat geval zal de lucht als tocht ervaren worden.