subsidie aanvragen

Vraag een pelletkachel subsidie aan met ons onderstaand, duidelijk stappenplan.

DigID logo

Vraag uw subsidie aan via DigID

U doet uw aanvraag via Direct regelen op deze pagina. Log in met uw DigiD. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst uw DigiD aan.

U kunt voor meer dan 1 apparaat subsidie aanvragen, maar kunt voor elk apparaat maar 1 subsidieaanvraag indienen.

Particuliere aanvraag subsidie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten pelletkachels. Bent u een particulier en wilt u gebruik maken van deze subsidie? Volg dan onderstaande stappen uit om uw subsidie aan te vragen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor ISDE 2017 zijn per 1 juli gewijzigd ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017. Meer informatie vindt u op RVO.nl.

U komt als particulier in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 • Het apparaat is bij de aanvraag van de subsidie al  betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • Uw subsidieaanvraag wordt afgehandeld onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.
Direct subsidie aanvragen
Aanvragen

Vraag direct subsidie aan middels bovenstaande knop. Log in met uw DigiD. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst uw DigiD aan.

U kunt voor meer dan 1 apparaat subsidie aanvragen, maar kunt voor elk apparaat maar 1 subsidieaanvraag indienen.

Iemand anders machtigen

Wilt u iemand machtigen om de aanvraag te doen? Dat kan met het formulier Machtiging subsidies. Vul dit samen met degene die u wilt machtigen in. U hoeft dit niet mee te sturen bij uw aanvraag. Bewaar dit formulier. De gemachtigde kan daarna met zijn of haar DigiD-code of eHerkenningsmiddel (minimaal betrouwbaarheidsniveau 1) inloggen en de aanvraag doen.

Wat stuurt u mee?

Voeg bij uw aanvraag een bewijs van aanschaf, bijvoorbeeld een factuur, en een betaalbewijs toe, ook als u contant betaald heeft. Vraag een goed gespecificeerde (kassa)bon. Een factuur is geen betaalbewijs, behalve als hierop ‘Voldaan’ of ‘Betaald’ staat.

U kunt het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs bijvoorbeeld meesturen als digitale foto, scan of schermprint (printscreen). Zorg dat in ieder geval de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:

 • een omschrijving van het product, onder andere het typenummer
 • de naam van het merk of de fabrikant
 • de datum van aanschaf en installatie
 • het bedrag en de datum van betaling
 • de meldcode van het apparaat dat u heeft gekocht (zie de apparatenlijsten)

Een bijlage is maximaal 10 Mb en mag 1 van deze soorten zijn: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt

Na uw aanvraag
 • U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging via e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt in eLoket, onder Berichten.
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een beslissing per post. Hierin staat welk bedrag u krijgt. Daarna krijgt u de betaling op uw bankrekening.
 • De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. U kunt geen voorschot krijgen. De betaling volgt maximaal een week na de beslissing.

Verandert er iets?

Het kan zijn dat u een aanvraag heeft gedaan en dat er daarna iets wijzigt. Uw e-mailadres of bankrekeningnummer, bijvoorbeeld. Geef dit soort veranderingen zo snel mogelijk door.

Zakelijke aanvraag subsidie

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is er ook voor bedrijven, verenigingen van eigenaren, ondernemers en andere zakelijke gebruikers.

Per 1 juli 2017 kunnen ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen. Met deze subsidie kunt u een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten pelletkachels. Bent u een zakelijke gebruiker en wilt u gebruik maken van deze subsidie? Volg dan onderstaande stappen om uw subsidie aan te vragen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor ISDE 2017 zijn per 1 juli gewijzigd ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017. Meer informatie vindt u op RVO.nl.

U komt als zakelijke gebruiker in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.
Direct subsidie aanvragen
Aanvragen
 • U heeft het plan voor de aanschaf en installatie van een of meerdere apparaten die voldoen aan de (technische) eisen. Dien een subsidieaanvraag in.
 • Doe de aanvraag via Direct regelen op deze pagina. Log in met uw e-Herkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1.
 • U mag pas tot aankoop overgaan, nadat u de subsidie heeft aangevraagd: vanaf het moment dat u op de verzendknop heeft gedrukt en een referentienummer heeft van uw aanvraag kunt u de verplichting aangaan. Wilt u al tot aankoop overgaan na ontvangst van uw aanvraag, maar voordat wij een besluit over uw aanvraag hebben genomen? Dan doet u dit op eigen risico: het kan zijn dat we uw aanvraag afwijzen, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden.
 • Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie, uiterlijk 12 maanden na de verlening (dus niet na aanvraag).
 • Daarna wordt de subsidie aan u uitbetaald.
 • Plaatst u apparaten op meerdere adressen? Gebruik dan de Adressenlijst meerdere locaties (Excel) of de Adressenlijst meerdere locaties (OpenOffice).

Iemand anders machtigen

Wilt u iemand machtigen de aanvraag te doen? Dat kan met het formulier Machtiging subsidies. U hoeft dit niet mee te sturen met uw aanvraag. Vul dit samen met degene die u wilt machtigen in. Bewaar dit formulier. De gemachtigde kan daarna met eHerkenning inloggen en de aanvraag doen.

Na uw aanvraag
 • U krijgt direct na uw online aanvraag een ontvangstbevestiging via e-mail.
 • Binnen 8 weken krijgt u een beslissing met het subsidiebedrag per post.
 • Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie, uiterlijk 12 maanden na de verlening (dus niet na aanvraag). U kunt een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald vraagt u alsnog vaststelling van de subsidie aan. Daarna wordt de subsidie of het restant daarvan aan u uitbetaald.

Verandert er iets?

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens? Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer. Geef dit dan zo snel mogelijk door.

Vaststelling aanvragen

Via het eLoket doet u een verzoek tot vaststelling van uw subsidieaanvraag. Check voordat u dit doet nogmaals de volgende zaken:

 • U bent in het bezit van eHerkenning
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
 • U bent eigenaar van de investering
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking
 • U heeft het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik genomen
 • Vaststelling aanvragen voor meer dan één aanvraag(project)? U doet 1 vaststellingsaanvraag per verlening (project)
 • Geef in het vaststellingsformulier het verleningskenmerk op. Dit kenmerk staat rechtsboven in het colofon in de verleningsbeschikking.

Als uw vaststellingsaanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u een beslissing per post. Hierin staat welk bedrag u krijgt. Daarna krijgt u de betaling op uw bankrekening. De beslissing krijgt u binnen 13 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal een week na de beslissing.